Maak elkaar groter!

Inspirerend samenwerken en klinkende teamresultaten boeken?
Dagelijkse teamcoaching met de GRATIS Talent ON app.

Klantvraag

Talent ON gelooft in de kracht van een team. Waarin ieder lid een unieke, belangrijke rol vervult. Talenten worden hierdoor versterkt en dat leidt tot het beste teamresultaat. Daarom ontwikkelde Talent ON een methode waarmee teams en teamleden hun talent kunnen leren kennen én benutten.

Talent ON vroeg zich af hoe deze methode beschikbaar kon worden gesteld aan het grote publiek, zonder dat hiervoor evenredig veel coaches (talentoren genoemd) beschikbaar hoefden te zijn. Een app was de oplossing! Door de ontwikkeling van een mobiele app zou de methode van Talent ON bereikbaar én betaalbaar worden voor iedereen.

  • Klant: Talent ON
  • Sector: Dienstverlening
  • Services: Design, Art Direction, App, Website
  • Website(s): www.talenton.nu
Vertel ons jouw wensen!

Aanpak

Gedurende het ontwikkeltraject van de app, is er bij dit project gekozen voor de simplistische ‘Agile-aanpak’. De invulling van de app veranderde voortdurend, werd steeds verder uitgesplitst en door hierop in te spelen en waar nodig bij te schaven, zorgde Juice ervoor dat het einddoel niet in gevaar kwam. Tijdens dit proces is er continue overeenstemming met de klant geweest.

De eerste stap bij de ontwikkeling van de Talent ON-app was het verfijnen van het aangeleverde design. Vervolgens heeft Juice zich gericht op het technische aspect. Ons Content Management Systeem Wiser is hierbij ingezet als hostmasterplatform. Tevens is er een datamodel opgezet en ingericht om alle data te beheren.

Zowel de oefeningen als de bijbehorende communicatie zijn in de app volledig geautomatiseerd, doordat er een algoritme is ontwikkeld dat communicatie op basis van de voortgang wordt opgestart (e-mail of pushbericht). Deze communicatie is niet alleen gericht op het starten met een oefening, maar ook vindt er veel communicatie plaats gedurende het traject. Is er wel een oefening gestart maar niet afgemaakt, ook dan wordt dat gecommuniceerd.

Daarnaast is er een webbased dashboard ontwikkeld voor talentoren om de complexe structuur van een zogenoemd vlamtraject op een eenvoudige manier samen te stellen en naar wens te personaliseren. 

Op zoek naar deze aanpak?

Het resultaat

De flexibele werkwijze van Juice heeft uiteindelijk gezorgd voor een prachtig resultaat: een fantastische app, geschikt voor Android, iOs en het web.

Onder het motto ‘Zet elke dag je talent aan voor betere resultaten’ wil Talent ON klanten zijn of haar talent laten ontdekken. Na aanmelding in de app, wordt er door talentoren van Talent ON een vlamtraject klaargezet voor een team en haar leden. De app fungeert in het voortraject als digitale coach, maar een real-life coach bestuurt het geheel. Deze coach bepaalt, naar aanleiding van het gestelde doel, welke oefeningen er per individu (vonken) en door het voltallige team (vlamtrajecten) uitgevoerd moeten worden. Een stukje maatwerk achter de schermen dus. Want hoewel het traject volledig digitaal verloopt, blijft begeleiding een belangrijk onderdeel. Deze begeleiding wordt volledig toegespitst op de resultaten uit de oefeningen.

Tijdens dit project hebben wij meer dan ooit laten zien dat wij niet vóór maar samen mét een klant werken. Het resultaat is een prachtige, unieke app met complexe technische functies. De gehanteerde Agile-methode vergde snelle schakeling, duidelijke communicatie en flexibiliteit.

Wij weten inmiddels wel waar ons talent ligt. Weet jij dat ook? Kom er achter! De Talent ON-app is gratis beschikbaar in de App Store of Play Store.

Hebben we jouw interesse gewekt?